5. sınıf testleri

matematik testi

1. Annem 4 kişilik limonata hazırlamak için 2 bardak limon suyu kullanmaktadır.10 kişilik limonata için kaç bardak limon suyu kullanılır?

4
5
7
6
Bilmiyorum


2. Bir sınıfta 15 kız 20 erkek öğrenci vardır. kızların sayısının erkekler4in sayısına oranı nedir?

15/20
20/15
15/15
20/20
Bilmiyorum


3. Düzgün çokgenin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Dört kenarlı olan çokgenlere denir
Üç kenarlı olan çokgenlere denir
En az üç kenarlı çokgenlere denir
Kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere denir
Bilmiyorum


4. Burak,Cahit 4000 ml süt aldılar.Sütün 1000 ml sine 1,25 ytl verdiler.Sütün tamamına kaç ytl vermişlerdir?

5
10
15
20
Bilmiyorum


5. Ahmet'in 12 tane sarı, 7 tane yeşil bilyesi vardır. Yeşil bilyelerin sarı bilyelere oranı kaçtır?

12/7
7/12
7/7
12/12
Bilmiyorum


6. Halı,çanta,defter,bahçe,oda,stadyum,köyün alanlarının ölçü birimleri aşağıdakileden hangisinde doğru verilmiştir?

m2,cm2,cm2,m2,m2,m2,m2
cm2,cm2,m2,cm2,km2,km2,km2
m2,cm2,cm2,m2,m2,m2,km2
cm2,cm2,cm2,m2,m2,m2,m2
Bilmiyorum


7. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm,uzun kenarı 12 cm dir.Bu dikdörtgenin iki kenarı da aynı oranda büyütüldüğünde kısa kenarı 18 cm oluyor.Buna göre uzun kenar kaç cm olur?

16
26
36
46
Bilmiyorum


8. Bir işi 12 kişi 48 günde bitiriyor. Aynı nitelikte aynı işi 8 kişi kaç günde bitirir?

72
84
96
108
Bilmiyorum


9. Aşağıdakilerden hangisi paralel kenarın özelliği değildir?

Dört kenarlıdır
Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir
Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğrudur
Bütün kenar uzunlukları eşittir
Bilmiyorum


10. Aşağıdakilerden hangisi 2/3 kesrine denk değildir?

4/6
6/9
8/12
4/9
Bilmiyorum


11. Tam kısmı 685 binde birler basamağı 3 olan sayı hangisidir?

685,375
685,635
685,030
685,003
Bilmiyorum


12. Babam,maaşının 2/6 sı olan 400YTL yi kira için atırdı.Babamın maaşı kaç YTL dir?

1000
800
2400
1200
Bilmiyorum


13. 528/100 kesrinin ondalık kesir olarak yazılışı hangisidir?

5,28
1,528
5,028
1,28
Bilmiyorum


14. 0,03 ondalık kesrinin okunuşu hangisinde doğru verilmiştir?

Yüzde üç
Onda üç
Binde üç
Sıfır tam onda üç
Bilmiyorum


15. Köpek bahçedeki bir ağaca iple bağlıdır.Köpeğin uzanabildiği alanın çevresi 138 metredir.Buna göre ipin uzunluğu kaç m dir?(pi sayısını 3 alınız)

23
46
40
26
Bilmiyorum


16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Evin tabanı ve tavanı kesişen düzlemlerdir
Ortak bir doğruları olan düzlemlerdir
Kesişen düzlemler paralel düzlemlerdir
Bir kolinin bitişik iki yüzü paralel düzlemlerdir
Bilmiyorum


17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi paralel düzlemlerin tanımıdır?

Ortak bir doğruları olan düzlemlerdir
ortak bir doğru boyunca kesişen düzlemlerdir
kesişmeyen düzlemlerdir
Çatıların bitişik iki yüzü gibi ortak doğruları olan düzlemlerdir
Bilmiyorum


18. 67 955 sayısında 7 rakamının basamak değeri sayı deeğerinin kaç katıdır?

10.000
1.000
100
10
Bilmiyorum


19. MNF+MNF+MNF = N47 Yapılan toplama işleminde M+N+F kaçtır?

14
15
19
20
Bilmiyorum


20. Eksilen,çıkan ve farkın toplamı 1556 dır.Eksilen sayı kaçtır?

518
778
1038
1556
Bilmiyorum


21. Yarısını yarısı 210 olan sayı kaçtır?

123
492
984
840
Bilmiyorum


22. 6xOx1=72 çarpma işleminde verilmeyen O yerine hangi çarpan gelmelidir?

12
22
27
37
Bilmiyorum


23. Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır?

81000:90=900
50500:100=55
3500:70=50
360:180=2
Bilmiyorum


24. Bir bölme işleminde bölen 82,bölüm 14 ve kalan 29 ise bölünen sayı kaçtır?

406
1119
1148
1177
Bilmiyorum


25. Anneler günü nedeniyle 5-A ve 5-B sınıfları annelerine aynı oranda gül dağıtıyor.5-A sınıfı 35 anneye gül verirken 5-B sınıfı 28 anneye gül veriyor.5-A sınıfı 5 anneye gül verseydi 5-B sınıfı kaç anneye gül verecekti?

1
2
3
4
Bilmiyorum


  

 

türkçe testi

 

1. Şeker ile şekerlik kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

Kitap-kitaplık
ayakkabı-ayakkabılık
leblebi-leblebici
kül-küllük
Bilmiyorum


2. Aşağıdaki kelime guruplarının hangisinde anlam ilişkisi diğerlerinde farklıdır

karanlık-aydınlık
korku-saygı
üzüntü-sevinç
ödül-ceza
Bilmiyorum


3. Edebiyat,sanat,roman,beste,kelime Yukardaki sözcükleri genelden özele doğru sıraladığımızda hangisi dışta kalır?

sanat
beste
kelime
roman
Bilmiyorum


4. Yazmak kelimesi hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

Ayşe deftere şiir yazdı.
Bu yaz tatile gitmiyoruz.
Yazmak herkesin yapacağı bir iş değildir.
Arkadaşıma mektup yazdım
Bilmiyorum


5. Aşağıdakilerden hangisi bileşik kelime değildir?

Anayasa
Karaciğer
Evimizde
Yeryüzü
Bilmiyorum


6. ''İstikbal göklerdedir.'' (Atatürk) Sözü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.

Özdeyiş
Terim
Atasözü
Deyim
Bilmiyorum


7. peynir-ekmek, elinde, geçene, bakardı, gelene 1 2 3 4 5 Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

1 – 2 – 3 – 4 – 5
4 – 5 – 2 – 3 – 1
2 – 1 – 5 – 3 – 4
2 – 5 – 1 – 4 – 3
Bilmiyorum


8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?

Tuzluk
Evi
karne
Sevgi
Bilmiyorum


9. "Atatürk'ü karşılayanalar arasında ben de olsaydım ,..........." cümlesini aşağıdaki keliemeleredn hangisi en uygun biçimde tamamlar?

gülerdim
mektup yazardım
heyacanlanırdım
şiir okurdum
Bilmiyorum


10. “Babam… dün gece Ankara’…. alıp Bursa’…. götürmüşler.” Cümlesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki şıklardan hangisindeki ekler sırasıyla getirilirse anlam bozulmaz?

–dan, -yı, -dan
–ı, -dan, -ya
–lar, -yı, -dan
–ın, -dan, -dan
Bilmiyorum


11. ‘’Beni …….. demek,mutlaka yüzümü ……… demek değildir.’’ Boş bırakılan yerlere hangi sözcük gelmelidir?

Dinlemek
Tutmak
Görmek
Dokunmak
Bilmiyorum


12. –“Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

Kar bütün yolları kapamıştı
Bir yolunu bulup kuzuları sevdik
Bu sorunun bir çok çözüm yolu var
İnsana faydalı olma yollarını aramalıyız
Bilmiyorum


13. ''Beni.........demek, mutlaka yüzümü..........demek değildir.'' Boş bırakılan yerlere hangi sözcük gelmelidir?

Dinlemek
Tutmak
Görmek
Dokunmak
Bilmiyorum


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir neden sonuç ilişkisi vardır?

Çok çalıştığım için sınavdan yüksek not aldım.
Benim için çok önemli bir gündü.
Adana'ya bilet kaç lira ?
Bunu insanlık adına yapmalısın.
Bilmiyorum


15. Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

Prf. Afet İnan açıklama yaptı.
bkz.Bütün Dünya,Kasım 2001,s.79
Md Yard.Ayşe Hanım'ın konuşması kısa sürdü.
TBMM'de konuşma yapılacak.
Bilmiyorum


16. “Her akşam yemek pişirmekten bıktım.” Cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

yorulmak
üşenmek
usanmak
hoşlanmak
Bilmiyorum


17. Kısaltmaların sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

Üç nokta (...)
Virgül(,)
Soru işareti(?)
Nokta(.)
Bilmiyorum


18. Aşağıdaki kelimelerden hangis tür adıdır?

Bulut
Amasya
Karadeniz
Eraslan
Bilmiyorum


19. "Annem hediye olarak gerçekten ne iste aceba"? cümlesindeki "hediye" yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılırsa anlam bozulmaz ?

Ödül
Hatıra
Armağan
Ücret
Bilmiyorum


20. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda
okudum
Atatürk sağ olsaydı
Başarılı olmak için
Bilmiyorum


21. Hangi kelime ismin -den halinde bulunmaktadır?

sokaktan
bahçeye
sandalye
okulda
Bilmiyorum


22. Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük hayatta sıkça rastladığımız bir durum değildir?

Sokaklarda koşuşturan çocuklar
Sokaklarda koşuşturan çocuklar
Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı
Gökyüzünde uçuşan kuşlar
Bilmiyorum


23. Aşağıdaki kelimelerin arasındaki ilişkiye bakarak farklı olanı işaretleyiniz?

Mektup-Name
Al-Kırmızı
Mektep-Okul
Kara-Beyaz
Bilmiyorum


24. Diyorlar ki ,bugün 10 Kasım Atatürk öldü! Yok anneciğim ,yok O bendedir ben ondayım." dizeleriyle şair hangi duygusunu anlatmaktadır?

Atatürk'ün vatansever olduğunu
Atatürk'ü yüreğinde yaşattığını
Atatürk'ün inkılapçılık özelliğini
Atatürk'ün kararlılığını
Bilmiyorum


25. Hangi seçenekte hece düşmesi yoktur?

resminde
pazartesi
ortasında
ömrümde
Bilmiyorum


26. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

sınıf
okul
mahalle
saat
Bilmiyorum


27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı şözcükler bir arada kullanılmamıştır?

Bu sene az çok fakirlere yardım ettim
Hakkımda ileri geri konuşanlara kızgınım
Geniş salonlardan uzun koridorlara geçtik
Başkalarına gülenler elbet bir gün ağlarlar
Bilmiyorum


28. Aşağıdaki söz gruplarının hangisinde ulama vardır?

at kestanesi
babamın evi
kasa anahtarı
lop yumurta
Bilmiyorum


29. Tanışmıştık seninle geçen yaz Ne olur beni üzme mektup yaz. Yukarıdaki şiirde geçen "yaz" kelimeleri için ne söylenebilir?

eş anlamlı
eş sesli
zıt anlamlı
terim anlamlı
Bilmiyorum


30. "Akşam size geleceğiz" cümlesinde fiilin kişisi hangisidir?

1. çoğul kişi
1. tekil kişi
3. çoğul kişi
3. tekil kişi
Bilmiyorum


 sosyal testi

 

1. Tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.Bu aşamaların bütününe ne ad verilir?

Ekonomi
Dağıtım
Tüketim
Sermaye
Bilmiyorum


2. Ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

Zengin akarsu ağına sahip olması.
Etrafının denizlerle çevrili olması
Çeşitli doğal bitki topluluklarının bulunması.
Geniş ova ve platoların yer alması.
Bilmiyorum


3. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?

Aile
Çocuk
Birey
Öğrenci
Bilmiyorum


4. 1.”Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden hangisi bu özelliği taşımaktadır? A) B)C) D)

satranç kulübü
futbol takımı
aile
sınıf
Bilmiyorum


5. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?

Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar
Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine getirmesi
Bilmiyorum


6. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


7. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


8. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


9. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


10. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


11. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

Basketbol oynamak
Ders çalışmak
Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
İzcilik kulübü oluşturmak
Bilmiyorum


12. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

Basketbol oynamak
Ders çalışmak
Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
İzcilik kulübü oluşturmak
Bilmiyorum


13. Ekonomi için vazgeçilmez olan işbirliği ,girişimcilik ve emek aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

İklim
Ham madde
Makine, alet
İnsan
Bilmiyorum


14. .Bir toplumun duygu , düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerinin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?

.Halk oyunları
Örf, adet ve gelenekler.
Camiler, medreseler ve saraylar
Yeryüzü şekilleri
Bilmiyorum


15. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?

Grup
Kurum
Rol
Aile
Bilmiyorum


16. 2.Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir? A) B) C) D)

sınıf
öğrenci
grup
kurum
Bilmiyorum


17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?

Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu
Çocuk hastahaneleri
Yetiştirme yurtları
Bilmiyorum


18. Bir grup yada kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?

Başkanlık
Başkan yardımcılığı
Öğretmenlik
Okul
Bilmiyorum


19. İnkılaplar, toplumun birçok alanda gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılan inkılaplar sonucu elde edilen faydalar Dan biri olamaz?

Eğitim birliğinin sağlanması
Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması.
Uluslararası alanda resmi ilişkilerin kolaylaştırılması
Miras hususunda ,kadının ayricalıklı konumagetirilmesi
Bilmiyorum


20. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini
Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini
Bilmiyorum


21. Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturur?

Alış-veriş yapanlar
Caddede yürüyen insanlar
Parkta oturanlar
Sınıftaki öğrenciler
Bilmiyorum


22. 3. Çocuklar ailesinde barınma, beslenme,öğrenim görme gibi haklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarından değildir? A) B). C). D).

Evin düzenine katkıda bulunma
Elbiselerini düzgün kullanmama
Derslerine çalışma
Anne babasına yardım etme
Bilmiyorum


23. Hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz?

Ninniler ve Maniler
Halk oyunları
Türküler
Spor etkinlikleri
Bilmiyorum


24. Bir üreticinin başkalarıyla işbirliği yapmasının ekonomiye yararı nedir?

İnsanlar birbirine yakınlaşır
Birlik beraberlik duygusu güçlenir
Tüketici hakları korunmuş olur
Üretime dayalı yeni fikirler oluşur
Bilmiyorum


25. Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

Okul kütüphanesinden yararlanmak
Eğitim öğretim imkanlarından yararlanmak
Okula istediği zaman gelmek
Okul bahçesinden yaralanmak
Bilmiyorum


26. "Türk Milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamazdı "sözü hangisi ile ilgilidir?

Cumhuriyetin ilanı
Saltanatın kaldırılması
Öğretim birliğinin sağlanması
Halifeliğin kaldırılması
Bilmiyorum


27. hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?

Şüphecilik
Planlılık
Kararsızlık
tarafsızlık
Bilmiyorum


28. aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen yeryüzü değildir?

Dağ
Ova
Plato
Çöl
Bilmiyorum


29. Bir hayır kurumu adına kemes düzenleyen kadınlar nasıl bir faaliyet yapmışlardır?

ticaret
el sanatları sergisi
sosyal etkinlik
gösteri
Bilmiyorum


30. Doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceler tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Coğrafya
Bölge
İklim
Yeryüzzü şekilleri
Bilmiyorum


31. Atatürk ilke ve inkılaplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Kılık ve kıyafette modernleşme
Eğitim öğretimi yenileştirme
Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine aktarma
Türk ekonomisini düzeltme
Bilmiyorum


32. İnsanların meslek seçimlerinde aşağıdakilerden hangisi önemli faktörlerden değildir?

Toplumsal ihtiyaçlar
İlgi ve yetenek
Alınan eğitim
Kazanılacak para
Bilmiyorum


33. Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözü aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir?

devletçilik
cumhuriyetçilik
laiklik
inkilapçılık
Bilmiyorum


34. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç tarihinde açılmıştır?

23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
30 Ağustos 1922
Hiçbiri
Bilmiyorum


35. Bir elin nesi var iki elin sesi var atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir?

Çalışmanın önemi
İş birliğinin önemi
Sorumluluk almak gerektiği
Tek kişinin başarılı olduğu
Bilmiyorum


36. Ekonomi faaliyetleri aşamaları hangisinde doğru verilmiştir?

Dağıtım,Üretim,Tüketim
Üretim,Dağıtım,Tüketim
Üretim,Tüketim,Dağıtım
Tüketim,Dağıtım,Üretim
Bilmiyorum


37. Hangisi bilim adamlarının ortak özelliği olamaz?

Gerçekçidirler
Doğruya ulaşmaya çalışırlar
Eleştiriye açık değildirler
Düzenli çalışma içindedirler
Bilmiyorum


38. Hangisi ödev hazırlarken yararlandığınız kaynakları belirtmenizin nedenlerinden değildir?

Yazar kızabilir
Emeğe saygı göstermeliyiz
Akademik dürüstlüğe aykırıdır
İnsanlar o yazıyı bize ait sanabilir
Bilmiyorum


39. Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçlarından değildir?

Truzim
Eğitim
Sağlık
Güvenlik
Bilmiyorum


40. Okulda katıldığımız çalışmalardan hangisi sivil savunma kuruluşlarına benzer?

Klüp çalışmaları
Spor faaliyetleri
Beden eğitimi dersi
Okul pikniği
Bilmiyorum


41. Aşağıdakilerden hangisi okul ile ilgili sorumluluklarımızdan biridir?

odamızı düzeltmek
okul kurallarına uymak
anne ve babamıza yardımcı olmak
bayramlarda bayramlaşmak
Bilmiyorum


42. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik sembollerinden değildir?

Bayrak
Milli marş
Anayasa
Ekonomi
Bilmiyorum


43. Anayasaya göre ülkemizde yasama göreviaşağıdakilerden hangisine aittir?

Cumhurbaşkanı
Anayasa mahkemesi
TBMM
Başbakan
Bilmiyorum


44. Kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip, uzun süreli gruplara .............. denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

aile
grup
rol
kurum
Bilmiyorum


45. Hangisi aile içindeki rolümüzdür?

müşteri
seyirci
yeğen
kardeş
Bilmiyorum


46. Aşağıdakilerden hangisi toplumda uymak zorunda olduğumuz yazılı kurallardan biridir?

trafik kuralları
ahlak kuralları
görgü kuralları
gelenek ve görenekler
Bilmiyorum


47. Bazı grupların nitelikleri kanunlarla belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir grup değildir?

Okul
Mahalle oyun takımı
Aile
Hastane
Bilmiyorum


48. Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?

Eğitim ve öğretim görmek
Okul kurallarına uymak
Okul kütüphanesinden yararlanmak
Spor salonunu kullanmak
Bilmiyorum


49. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çocukların korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluş değildir?

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Çocuk Hastaneleri
Yetiştirme Yurtları
Süt Endüstrisi Kurumu
Bilmiyorum


50. Aşağıdakilerden hanigisi içinde yer aldığımız gruplardan biri değildir?

milli takım
aile
sınıf
toplum
Bilmiyorum


 fen bilgisi testi

5.Sınıf Fen Bilgisi Yaşamımızda Elektrik-1Bu Test 13 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 40 dakikadır başarılar.


1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretecidir?
transformatör
akümülatör
elektroskop
reosta
Bilmiyorum
2. Aşağıdaki araçların hangisinde elektrik akımının hem ısı hemde ışık etkisi birlikte gözlenir?
Ampul
Kapı zili
Pil
Hesap Makinası
Bilmiyorum
3. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki elektrik yüklerinin hareketine bağlı olarak meydana gelmez?
Şimşek
Gökkuşağı
Gök gürültüsü
Yıldırım
Bilmiyorum
4. Akımın geçtiği elektrik devresine kapalı devre denir. Aşağıdakilerin hangileri kapalı devrenin özellikleridir? 1.anahtar açıktır 2.lamba yanar 3.devreye akım veren üreteç vardır
yalnız 2
1-3
2-3
1-2-3
Bilmiyorum
5. Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticisidir?
Transformatör
Akümülatör
Elektrpskop
Reosta
Bilmiyorum
6. ''Porselen,naylon,demir,bakır,plastik'' Yukarıdakilerden kaç tanesi elektriği iletmez?
1
2
3
4
Bilmiyorum
7. Bir elektrik devresinin çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmeyebilir?
anahtar
bağlatı kablosu
lamba
pil
Bilmiyorum
8. Bir cismin iletken bir tel ile toprağa bağlanmasına ne denir?
elektrik sarfiyatı
yıldırım
şimşek
topraklama
Bilmiyorum
9. 1.Devre açık olduğu zaman ampul ışık verir 2.Devre kapalı olduğu zaman ampul ışık vermez 3.Devre kapalı ise anahtar çalışmaz Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
Yalnız 3
1,2
2,3
1,2,3
Bilmiyorum
10. Anahtarı elektrik devresindekigörevi nedir?
Devreye akım vermek
Ampulun parlaklığını artırır
Devredeki elektriği kesmek
Ampulun yerleştirilmesi için gerekli yuvadır
Bilmiyorum
11. Bir elektrik devresinde ampulün ışık vermeme sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Bağlantının kopuk olması
Pillerin ters bağlanmış olması
Ampulün duya tam yerleşmemiş olması
Ampulün bozuk olması
Bilmiyorum
12. Pile bağlı bir ampul yanmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Piller doğru bağlanmıştır
Anahtar kapalıdır
Piller yeni alınmıştır
Piller ters bağlanmıştır
Bilmiyorum
13. Elektrik devrelerinde anahtarın yaptığı görevi,televizyonlarda hangi kısım yapmaktadır?
Elektrik kablosu
Ekran
Açma-kapama düğmesi
Ses düğmesi
Bilmiyorum


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !